Disclaimer

Inhoud van de website van Skiplein.nl en uitsluiting van aansprakelijkheid

Skiplein.nl doet er alles aan om de informatie op deze website juist en actueel te houden. Skiplein.nl is hiertoe echter op geen enkele wijze verplicht. Skiplein.nl kan op elk gewenst tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving, toevoegingen of wijzigingen aanbrengen op deze website en kan desgewenst de volledige of gedeeltelijke inhoud van deze website verwijderen.

Koppelingen van en naar websites van derden

Als u ervoor kiest deze koppelingen te gebruiken, verlaat u deze website op uw eigen verantwoordelijkheid. Skiplein.nl is niet in staat om de websites van derden te controleren en heeft hiertoe ook geen enkele poging gedaan. Skiplein.nl wijst daarom elke aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van dergelijke websites af. Tevens wordt de aansprakelijkheid uitgesloten voor alle resultaten die zijn bereikt of gerealiseerd door het gebruik van de websites van derden. Bij het bezoeken van de websites van derden moeten gebruikers zich houden aan de gebruiksvoorwaarden van deze websites. De website van Skiplein.nl kan zonder kennis van Skiplein.nl worden gekoppeld aan een andere website. Skiplein.nl sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de productie, inhoud of enige verbinding met Skiplein.nl op de websites van derden. Elektronische koppelingen naar deze site zijn verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Skiplein.nl

Copyright

Copyright: (c)2002-2005 Skiplein.nl Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen, tekst en fotomateriaal en de volgorde waarin deze worden gepresenteerd op de website van Skiplein.nl zijn beschermd door nationale wetten op het gebied van de auteursrechten en door internationale verdragen en andere wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verwerkt, aangepast of beschikbaar worden gesteld aan derden. Website van Skiplein.nl kan tevens fotomateriaal en/of codering bevatten dat onder het copyright van derden valt.

Gebruik buiten Nederland

Skiplein.nl doet geen uitspraken over de bruikbaarheid van de inhoud van deze website buiten Nederland. Bepaalde informatie op deze website kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in bepaalde landen. Skiplein.nl doet ook geen uitspraken ten aanzien van de vraag of toegang tot de inhoud van deze website is toegestaan buiten Nederland. De gebruiker bezoekt deze website onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van plaatselijke wetten.

Gebruiksvoorwaarden

Skiplein.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de hier vastgelegde voorwaarden bij te werken of te wijzigen. U wordt geadviseerd deze website regelmatig te bezoeken als u wilt weten welke voorwaarden op dat moment gelden.